Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siedzisk z oparciem na Miejskim Stadionie P

12.11.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siedzisk z oparciem na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków" przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie
https://www.mosir.pl/index.php?page=przetargi%26id=709

Termin realizacji zamówienia do 21 dni od momentu podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.
Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2008r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 19.11.2008 r. o godz. 11.30.
Informacji udzielają: p. Marek Jackowski tel. 034 3236772 i p. Marcin Mazik tel. 034 3720783.
Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 12.11.2008

Dokument oglądany razy: 1335
« inne aktualności