Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

1) udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:

a) klubów i związków sportowych,
b) organizacji kultury fizycznej,
c) innych organizacji i stowarzyszeń,
d) osób fizycznych,
e) innych osób prawnych.

2) organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki,


Ośrodek prowadzi w ramach usług komunalnych działalność gospodarczą celem uzyskania środków na pokrycie kosztów utrzymania swojej działalności i funkcjonowania zgodnie z celami statutowymi, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności usługowej,
2) organizowanie imprez: sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
3) prowadzenie działalności promujących kulturę fizyczną i turystykę,
4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu: sportowego, rekreacyjnego i turystycznego,
5) prowadzenie innej działalności zleconej lub podejmowanej z własnej inicjatywy.Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 05.03.2015
Podpisał: Alina Caban
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 7 770