Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Sekretariatem MOSiR
tel.: (0-34) 372 07 83
e-mail: sekretariat@mosir.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
ul. Dekabrystów 43
42-215 Częstochowa

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:
- Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 20.03.2024
Podpisał: Alina Caban
Dokument z dnia: 31.03.2010
Dokument oglądany razy: 7 583