Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę, rozładunek i montaż we wskazanym przez Zamawiające

24.10.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę, rozładunek i montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu kontenerowych szatni z zapleczem sanitarnym i socjalnym na Miejski Stadion Piłkarski "Raków".
Termin realizacji zamówienia do 40 dni od momentu podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.

Oferty należy składać do dnia 31 października 2008 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 31.10.2008 r. o godz. 11.30.

Informacji udzielają: p. Marcin Mazik tel. 034 3720783 oraz p. Marek Jackowski tel. 034 3236772

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Specyfikacja warunków zamówienia znajduje sie na stronie https://www.mosir.pl/index.php?page=aktualnosci%26id=694

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 24.10.2008

Dokument oglądany razy: 1268
« inne aktualności