Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu dostawczego wraz z wyposażeniem o d

15.10.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę samochodu dostawczego wraz z wyposażeniem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od momentu podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.
Oferty należy składać do dnia 14 października 2008 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 14.10.2008 r. o godz. 11.30
Informacji udziela: p. Marcin Mazik tel. 034 3720783
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie https://www.mosir.pl/index.php?page=%26id=681

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 15.10.2008

Dokument oglądany razy: 1241
« inne aktualności