Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na: Projekt i wykonanie boiska treningowego z nawierzchnią trawi

31.07.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na: Projekt i wykonanie boiska treningowego z nawierzchnią trawiastą wraz z infrastrukturą na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków" przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od momentu podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.
Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2008 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116 do godz. 1100, otwarcie ofert nastąpi 22.08.2008 r.
o godz. 1130 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie www.mosir.pl Informacji udzielają: p. Marek Jackowski tel. 034 3236772 i p. Tomasz Łuszcz tel. 034 3720786
Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium. Kwota wadium została ustalona na 19 000 PLN.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie https://www.mosir.pl/index.php?page=aktualnosci%26id=654

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 31.07.2008

Dokument oglądany razy: 1214
« inne aktualności