Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do pielęgnacji trawiastych boisk o nawierzc

24.07.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do pielęgnacji trawiastych boisk o nawierzchniach naturalnych i o nawierzchni sztucznej na Miejski Stadion Piłkarski "Raków" położony w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 83.

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od momentu podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.
Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2008 r. w siedzibie MOSiR
w pokoju nr 116 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 30.07.2008 r.
o godz. 11.30 Informacji udzielają: p. Marek Jackowski tel. 034 3236772 w zakresie przedmiotu zamówienia i p. Marcin Mazik tel. 034 3720783 w zakresie procedury przetargowej.
Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie https://www.mosir.pl/index.php?page=aktualnosci%26id=647

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 24.07.2008

Dokument oglądany razy: 1249
« inne aktualności