Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznej, przenośnej ta

30.01.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznej, przenośnej tablicy świetlnej (modułowy ekran diodowy LED) wraz z całym osprzętem na Miejskim Stadionie "Arena Częstochowa" położonym w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127.

Termin realizacji zamówienia do 31 marca 2008r.

Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.

Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2008r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 06.02.2008r. o godz. 11.30

Informacji udzielają: p. Tomasz Łuszcz tel. 034 3720786 i p. Marcin Mazik tel. 034 3720783.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający wymaga wpłacenia wadium. Kwota wadium została ustalona na 15 000 PLN.

Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą 30 dni.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie https://www.mosir.pl/index.php?page=przetargi&id=540

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 30.01.2008

Dokument oglądany razy: 1237
« inne aktualności