Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.06.2014

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43, tel. 034 3720783, fax. 034 3720785, e-mail: mosir@mosir.pl, strona: www.mosir.pl informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. budowy systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie -

wybrano ofertę:

WASKO S.A.
44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6
Cena oferty brutto: 588 841,59 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kryterium i jego wagą.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 30.06.2014

Dokument oglądany razy: 775
« inne aktualności