Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę maszyny do konserwacji lodu (rolby).

26.11.2009

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę maszyny do konserwacji lodu (rolby).

Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.
Oferty należy składać do dnia 3 grudnia 2009 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 109 do godz. 1100, otwarcie ofert nastąpi 03.12.2009 r. o godz. 11.30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie www.mosir.pl. Informacji udzielają: p. Adam Nyga tel. 034 3606065 i p. Marcin Mazik tel. 034 3722633.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 26.11.2009

Dokument oglądany razy: 1409
« inne aktualności