Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na Zakup sezonowego, rozbieralnego lodowiska o wymiarach ~ 16m x ~

28.10.2009

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup sezonowego, rozbieralnego lodowiska o wymiarach ~ 16m x ~ 30m wraz z wyposażeniem, montażem, demontażem i uruchomieniem w pierwszym roku użytkowania.

Termin realizacji zamówienia 21 dni od dnia podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.

Oferty należy składać do dnia 5 listopada 2009 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 109 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 05.11.2009 r. o godz. 11.30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie https://www.mosir.pl/index.php?page=aktualnosci&id=923.

Informacji udzielają: p. Adam Nyga tel. 034 3606065 i p. Marcin Mazik tel. 034 3722633

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.

Kwota wadium została ustalona na 9 000 PLN.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 28.10.2009

Dokument oglądany razy: 1320
« inne aktualności