Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na: Ochronę wyznaczonych obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejs

14.05.2009

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na: Ochronę wyznaczonych obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie
Termin realizacji zamówienia od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.
Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.
Oferty należy składać do dnia 21 maja 2009 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 21.05.2009 r. o godz. 11.30. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie www.mosir.pl.
Informacji udzielają: p. Tomasz Łuszcz tel. 034 3720786 i p. Marcin Mazik tel. 034 3720783
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium. Kwota wadium została ustalona na 4 000 PLN.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 14.05.2009

Dokument oglądany razy: 1393
« inne aktualności