Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na na dostawę ciągnika wraz z odśnieżarką obrotową (frezark

12.12.2007

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika wraz z odśnieżarką obrotową (frezarką do śniegu)

Termin realizacji zamówienia do 30 dni od momentu podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.

Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2007r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116. do godz. 11.00 otwarcie ofert 19.12.2007r. godz. 11.30

Informacji udzielają: p. Marek Jackowski w zakresie przedmiotu zamówienia tel 034 3236772; p. Marcin Mazik w zakresie procedury przetargowej tel 034 3720783.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium.

Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą 30 dni.

Do pobrania: Specyfikacja warunków zamówienia

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 12.12.2007

Dokument oglądany razy: 1071
« inne aktualności