Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Ogłoszenie wyników przetargu

20.03.2007

Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego dotyczącego wywozu śmieci i nieczystości z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

13 marca 2007r. komisja przetargowa powołana na mocy zarządzenia MOSiR.III-0161-2/07 w składzie:
1.p. Tomasz Łuszcz – przewodniczący
2.p. Dorota Wójcik – sekretarz
3.p. Marcin Mazik – członek
4.p. Andrzej Mrożek – członek
otworzyła oferty dostarczone przez wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Otwarcie ofert zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia odbyło się o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego.
Do postępowania zgłosili się następujący wykonawcy:
- Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, 42-200 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6/94
- SITA Częstochowa Sp. z o.o., 42-207 Częstochowa, ul. Dębowa 26/28
- Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Radomska 12

W wyniku porównania ofert, komisja jako zwycięzcę wskazała firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach. Zwycięzca zaoferował najkorzystniejszą cenę za wywóz 1m3 śmieci, w wysokości 39,00 PLN. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 20.03.2007

Dokument oglądany razy: 1080
« inne aktualności