Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Zapytanie o cenę na dostarczanie artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb MOSiR-u

09.02.2007

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na
dostarczanie artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb MOSiR-u.
Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2007 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 116 do godz. 11.00, otwarcie ofert - 14.02.br o godz. 12.00. Specyfikacja warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.mosir.pl w dziale Aktualności.
Informacji udzielają : p.Tomasz Łuszcz w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 034 372-07-86;
p.Marcin Mazik w zakresie procedury przetargowej tel. 034 372-07-83
Ważna informacja !!!!!
W związku z wieloma pytaniami zainteresowanych stron odnośnie konieczności przedstawienia atestów i kart charakterystyki środka na wszystkie artykuły wymienione w załączniku nr 1 do siwz informujemy, że Zamawiający dopuszcza nie przedstawiania w/w dokumentów na niżej wymienione artykuły dodatkowe:
- worki na odpady (30l, 60l, 120l),
- papier toaletowy,
- rękawiczki gumowe,
- ręczniki papierowe.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 09.02.2007

Dokument oglądany razy: 1131
« inne aktualności