imię i nazwisko: Marcin Mazik
stanowisko: Kierownik działu sportu
i rekreacji
adres służbowy: Dekabrystów 43
42-215 Częstochowa
nr pokoju 123
tel. (34) 372-26-33
e-mail: m.mazik@mosir.pl
godziny pracy poniedziałek-piątek 07:00 - 15:00
kompetencje Określone na 5 stronie
Regulaminu organizacyjnego

Podpisał: Alina Caban
Dokument z dnia: 05.02.2010
Publikacja dnia: 08.02.2010