imię i nazwisko: Dorota Kiwak-Ku¶
stanowisko: Sekretarka
adres służbowy: Dekabrystów 43
42-215 Częstochowa
nr pokoju 109
tel. (34) 372-07-83
e-mail: sekretariat@mosir.pl
mosir@mosir.pl
godziny pracy poniedziałek-pi±tek 07:00 - 15:00

Podpisał: Alina Caban
Dokument z dnia: 21.08.2015
Publikacja dnia: 21.08.2015