imię i nazwisko: Dorota Wójcik
stanowisko: Kierownik
Sprawy Pracownicze i Administracja
adres służbowy: Dekabrystów 43
42-215 Częstochowa
nr pokoju 107
tel. (34) 372-26-28
e-mail: kadry@mosir.pl
godziny pracy poniedziałek-piątek 07:00 - 15:00
kompetencje Określone na 5 stronie
Regulaminu organizacyjnego

Podpisał: Alina Caban
Dokument z dnia: 05.02.2010
Publikacja dnia: 08.02.2010