imię i nazwisko: Janusz Danek
stanowisko: p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu
Koordynator ds. dostępności
adres służbowy: Dekabrystów 43
42-215 Częstochowa
nr pokoju 108
tel. (34) 372-26-36
e-mail: j.danek@mosir.pl
godziny pracy poniedziałek-piątek 07:00 - 15:00
kompetencje Określone w rodział III pkt. 2
Regulaminu organizacyjnego

Podpisał: Alina Caban
Dokument z dnia: 01.09.2020
Publikacja dnia: 01.09.2020